مشخصات فنی ساخت و نصب سازه های خورشیدی - سان یاب
8096
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-8096,single-format-standard,theme-elision,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.10,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-8288

بلاگ

پنل خورشیدی متحرک

مشخصات فنی ساخت و نصب سازه های خورشیدی

  |   سازه های خورشیدی   |   دیدگاه

محاسبات سازه باید بر اساس بارگزاری بارها بر اساس تعاریف زیر صورت گیرد :

 

  1. – بارهای مرده که عبارتند از وزن اﺟﺰاي داﺋﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﻴﺮ و ﻛﻒ ﻫﺎ، دﻳﻮارﻫﺎ، ﺑﺎم ﻫﺎ و…….. .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺟﺮاﺛﻘﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ در ردﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد .
  2. – بار زنده  که عبارتند از  ﺑﺎري ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ   بهره ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎد، ﺑﺎر ﺑﺮف، ﺑﺎر ﺑﺎران، ﺑﺎر زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﺎر ﺳﻴﻞ .
  3. – ترکیب بارها مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان .

استاندارد مصالح مصرفی در سازه باید مشخصات زیر را داشته باشد :

 

  مقاطع سازه ای

 

1- تمامی مقاطع مورد استفاده می بایست از جنس فولاد با گرید  37 ST   یا 52 ST  با پوشش گالوانیزه گرم و یا از جنس آلومینیومی 52 T  با سختی رده  6063  ویا 6061  باشند.

2- سوراخ کاری و برش کاری سازه فولادی می بایست مطابق ضوابط مبحث 11 ساختمان صورت گیرد.

3- عملیات جوشکاری سازه ها قبل از انجام عملیات گالوانیزه می بایست مطابق بر آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران و راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان باشد.

4- کلیه مقاطع فولادی باید پس از مرحله ساخت و جوشکاری باید مطابق با استاندارد  2478 ISIRI و یا 123 ASTM  گالوانیزه گرم شوند.

پیچ و مهره و واشر

 

1 –  پیچ و مهره ها باید از جنس استیل با گرید ss316 یا ss304 و یا فولاد با پوشش گالوانیزه گرم یا داکرومات باشند.

2 – استاندارد تولید پیچ و ومهره فولادی باید بر یکی از استاندارد های ملی ایران منطبق باشد .

3 – پوشش گالوانیزه پیچ و مهره فولادی می بایست بر اساس استاندارد 153 ASTM A  انجام شود.

  • – تمامی اتصالات به همراه دو عدد واشر تخت و یک عدد واشر فنری و یدکی کافی در مجموعه های مجزا بسته بندی و تحویل گردد.

 

بتن

رده بندی بتن مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان است.

بدون نظر

یک نظر بده